Privacyverklaring

Perguruan Pencak Silat Manyang Europa, gevestigd in Den Helder, Heerhugowaard, Krommenie en Purmerend, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De privacyverklaring bestaat uit drie delen:

 1. Onze websitebezoekers
  Dit is iedereen die onze website bezoekt.
 2. Onze leden en deelnemers
  Leden/een lid” is iedereen die zich heeft ingeschreven bij Perguruan Pencak Silat Manyang Europa, voornamelijk – maar niet uitsluitend – om bij ons te trainen. “Deelnemers” zijn personen die zich inschrijven om mee te doen aan een van onze evenementen, zoals seminars of wedstrijden.
 3. Algemeen
  Algemene beleid dat voor zowel websitebezoekers, leden van Perguruan Pencak Silat Manyang Europa als voor deelnemers aan onze evenementen geldt.

1. Onze websitebezoekers

Persoonsgegevens die wij verwerken
Perguruan Pencak Silat Manyang Europa verwerkt persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt via het contactformulier.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en/of achternaam
 • E-mailadres

Deze gegevens gebruiken we uitsluitend om contact met je op te nemen naar aan leiding van je bericht en bewaren we maximaal 6 maanden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Perguruan Pencak Silat Manyang Europa verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
  Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Foto’s en video’s op onze website
Perguruan Pencak Silat Manyang Europa plaatst foto’s en video’s op de website na toestemming van de personen op de foto/video. Bij personen jonger dan 16 jaar is toestemming van ouders of voogd gevraagd. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming een foto/video waarop jij of een minderjarige waar je ouder of voogd van bent herkenbaar in beeld hebben geplaatst, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze foto/video. Heb je wel toestemming gegeven en wil je hierop terugkomen, dan kun je ook contact opnemen via [email protected] en verwijderen we de foto/video. Foto’s en video’s mogen niet zonder toestemming van Perguruan Pencak Silat Manyang Europa gekopieerd of gedeeld worden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Perguruan Pencak Silat Manyang Europa gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Perguruan Pencak Silat Manyang Europa maakt gebruik van de service van CloudFlare zodat je onze website veilig kunt gebruiken. Wij plaatsen een cookie (__cfduid ) waarmee ClouFlare je kan identificeren als veilige bezoeker. Deze informatie wordt strikt gebruikt om de veiligheid van onze website en dus het gebruik ervan te waarborgen. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Meer informatie over deze cookie kun je vinden op de website van CloudFlare (Engelstalig). Neem bij vragen contact met ons op via [email protected].

Google Analytics
Perguruan Pencak Silat Manyang Europa meet het surfgedrag met behulp van Google Analytics. Je IP-adres is afgeschermd en het delen van informatie is uitgeschakeld. Perguruan Pencak Silat Manyang Europa heeft een overeenkomst met Google afgesloten en voldoet daarmee aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens. Perguruan Pencak Silat Manyang Europa verzamelt geen gegevens voor advertentie doeleinden. Deze cookies staan standaard aan, maar kun je desgewenst uitschakelen.

Cookies van derden
Perguruan Pencak Silat Manyang Europa gebruikt GoogleMaps om je onze locaties te tonen en YouTube om onze video’s te laten zien. Zowel Google als YouTube (tevens een dienst van Google) plaatsen hiervoor cookies. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Google (die regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. Deze cookies staan standaard uitgeschakeld, om video’s en GoogleMaps weer te geven dien je de cookies van Google en YouTube te accepteren.
YouTube en GoogleMaps cookies nu inschakelen!

Je kunt de cookies bekijken en je instellingen wijzigen via:

[gdpr_preferences text=”Privacy voorkeuren”]

2. Onze leden en deelnemers

Persoonsgegevens die wij verwerken
Perguruan Pencak Silat Manyang Europa verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van onze “leden“:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Naam rekeninghouder

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van “deelnemers“:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Lengte
 • Gewicht

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Perguruan Pencak Silat Manyang Europa verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
  Perguruan Pencak Silat Manyang Europa verwerkt  alleen persoonsgegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar na toestemming van ouders of voogd. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.
 • Fysieke gegevens
  Je lengte en/of gewicht en geslacht verwerken wij uitsluitend bij deelname aan tanding wedstrijden en worden gebruikt om een indeling te maken in het juiste klassement. Je bent niet verplicht je exacte lengte of gewicht op te geven. Aangeven tot welke klasse je behoort volstaat. Voor aanvang van de wedstrijd word je wel altijd gewogen of gemeten.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Perguruan Pencak Silat Manyang Europa verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je te kunnen indelen in de juiste wedstrijdcategorie en -klassement zodat de wedstrijd veilig kan verlopen.
 • Perguruan Pencak Silat Manyang Europa verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Perguruan Pencak Silat Manyang Europa neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Perguruan Pencak Silat Manyang Europa) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Perguruan Pencak Silat Manyang Europa bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor onderstaande categorieën geldt dat wij de gegevens bewaren zo lang je lid bent van Perguruan Pencak Silat Manyang Europa:

Categorie Leden Deelnemers
Personalia Tot 1 maand na opzegging Maximaal 4 weken na afloop evenement
Contactgegevens Tot 1 maand na opzegging Niet van toepassing
Fysieke gegevens Niet van toepassing Maximaal 4 weken na afloop evenement
Bankrekeningnummer Tot 1 maand na opzegging Niet van toepassing
Naam rekeninghouder Tot 1 maand na opzegging Niet van toepassing

Voor leden van Perguruan Pencak Silat Manyang Europa verwijderen we je gegevens na het opzegtermijn van 1 kalendermaand.

De gegevens van deelnemers aan evenementen georganiseerd door Perguruan Pencak Silat Manyang Europa bewaren we tot maximaal 4 weken na afloop van het evenement.

3. Algemeen

Delen van persoonsgegevens met derden
Perguruan Pencak Silat Manyang Europa verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Perguruan Pencak Silat Manyang Europa blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Perguruan Pencak Silat Manyang Europa en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Perguruan Pencak Silat Manyang Europa wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Perguruan Pencak Silat Manyang Europa neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].

Contactgegevens
Jolanda Hendriksma verzorgt de ledenadministratie en is de functionaris gegevensbescherming van Perguruan Pencak Silat Manyang Europa. Zij is te bereiken via [email protected].

Perguruan Pencak Silat Manyang Europa
Saffier 15
1703 BV Heerhugowaard
www.manyang.nl
KvK 40618059